สระว่ายน้ำสำเร็จรูปมือสองมีขายที่ไหน

จะต้องเป็นเงินที่เย็นจริง ๆ คือ ไม่มีภาระที่จะต้องนำไปใช้จ่ายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้เราสามารถปล่อยให้เวลาช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กิ;นกองสินฑร้พย6ของเรา

 

สรุปความคิดในบทนี้- บางครั้งการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย ก็อาจทำให้เราต้องเสี่ยง มากกว่าที่คิด แต่การเสี่ยงจะต้องมาจากการวางแผนที่ดี ควบคุมความเสี่ยงในระต้บที่เรารับไต้ ซึ่งหากทำไต้ดีสระน้ํา intex ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะน้อยมากกว่าที่เราคิดก็เป็นไต้..

เมื่อช่วงเริ่มต้นที่เขียน ผมไต้กล่าวถึงประโยคที่ว่า “คนที่ลงทุนในหุ้น 10 คน จะมีคนเดียวที่มี กำไร อีก 1 คนเสมอต้ว และอีก 8 คนขาดทุน” ซึ่งแสดงว่ากำไรของคนๆหนึ่ง อาจจะมาจากการขาดทุน ของคนหลายๆ คน ซึ่งมีนน่าแปลกรึเปล่า ที่ทุกคนเข้ามาในตลาด

 

หุ้น สระ น้ํา เกลือ โดยมีความมีนใจว่าต้วเองจะไต้ กำไร (เพราะถ้าไม่คิดว่าจะไต้กำไร คงไม่เข้ามาซื้อหุ้น เพราะคงไมีมีใครที่อยากจะขาดทุน)ถ้าเราลองคิดดูตามหลไาของความเป็นจริง เราเองก็เป็นคนๆหนึ่ง ซึ่งไม่ไต้มีความรู้ต้านการ ลงทุนสูงไปกว่าเจ้าหน้าที่กองทุนระต้บสูง ถ้าเรามองในมุมนั้น เราแทบจะไม่มีโอกาสไต้กำไรเลยทีเดียว แล้วเราจะล้มเหลวในการลงทุน.. อย่างนั้นใช่หรือเปล่า??

 

คำตอบของคำถามนี้ก็คือ มีนอยู่ที่มุมมองของการลงทุน ซึ่งน่าไปสู่พฤติกรรมการลงทุนของเรา เอง โดยนักลงทุนส่วนมากสระน้ําเป่าลมราคาถูก (หรือว่าจะเรียกว่านักเก็งกำไรดีนะ) หจ้งผลกำไรจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงเป็นหล้ก โดยมองรัตราของการปนัผล เป็นเรื่องรองลงมา หรืออาจไม่ไต้1คำนึงถึงเลยด้วยซื้า การคิดในรักษณะนี้ จะทำให้เกิด

 

                การเลือกหรือรัดสรรหุ้นไปในทางที่มุ่งซื้อเพื่อหรังส่วนต่างกำไร ไม่ไต้ คำนึงถึงสัดส่วนทางการเงินแบบละเอียด รวมไปถึงอาจไม่ไต้สนใจศึกษารายละเอียดของต้วหุ้นที่ทำการ ลงทุนเลยด้วย1ซื้าไป การคาดหรังกำไรก็สูงตามไปด้วย อาจคาดหรังสูงถึง 20-100% ต่อปีหรือมากกว่า ซึ่งเป็นรัตราที่ค่อนข้างสูง แล้วทุกอย่างมีนก็ม่กจะไม่ไต้เป็นไปตามที่ติด นั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลาย ๆ ท่าน “เล็งผลเลิศ” จนมากเกินไป นั้นก็เพราะว่า การลงทุนนั้น หากไต้ผลตอบแทนซัก 5-10% ต่อปีไต้ อย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากแล้ว เมื่อเทียบรับการที่เราสระน้ํา ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกํอนั้งบริษัท และมา นั้งบริหารเอง..

 

ซึ่งการหรังผลในรัตราที่สูงในระยะเวลาที่รวดเร็ว ค่อนข้างจะแตกต่างจากแนวทางที่ผมแนะน่า อยู่พอสมควรทีเดียว แนวทางที่ผมแนะน่า เป็นการซื้อหุ้นโดยมุ่งเน้นรัตราการปนัผลเป็นหสัก โดยที่การ ปนัผลที่ผ่าน